คำถวายพระพรที่ 18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นุชนภา บรรเทิงสุข
คำถวายพระพรที่ 19
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
วชิรญา ไทยธานี
คำถวายพระพรที่ 20
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวกิ่งแก้ว ชิณวงษ์
คำถวายพระพรที่ 21
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวสุธิดา ชุมพร
คำถวายพระพรที่ 22
ขอให้ท่านมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชวาไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางบุญเตือน มีชัย
คำถวายพระพรที่ 23
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญชาวไทยทั้งปวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายไกรสร ทะสี
คำถวายพระพรที่ 24
ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายทินกร ผลเพิ่ม
คำถวายพระพรที่ 25
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ปราณวาส ขันทรัพย์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าสุดท้าย