หน่วยงานวิสัญญี


บริการวิสัญญี

คลินิกวิสัญญี เตรียมตัวก่อนให้ยาระงับความรู้สึก


ข้อมูลความรู้ การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ก่อนรับการผ่าตัด

แสกนเพื่อดาวน์โหลด

วีดีโอแนะนำ การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ก่อนรับการผ่าตัด

บุคลากร