คลินิก กายภาพ

คลินิกกายภาพ ในเวลา เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 8.00-16.00น

วัน
แพทย์
จันทร์
พญ.กชกร / พ.ณัฐกานต์ สลับกันออกตรวจ
อังคาร
พ.นรฤทธิ์
พุธ
พ.ณัฐกานต์
พฤหัสฯ
พญ.กชกร