คลินิก นอกเวลาราชการ

คลินิก นอกเวลาราชการ

ระยะเวลาให้บริการ.

 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
 • เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00

อัตราค่าบริการสำหรับคลินิกเฉพาะทาง (บังคับใช้ เดือน ตุลาคม 2561)

 • ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • สามารถเบิกค่ายาได้ ยกเว้นค่าหัตถการพิเศษ
 • ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)
  • ไม่สามารถใช้สิทธิการบริการคลินิกนอกเวลาได้ ยกเว้น จะชำระเงินเองทั้งหมด
 • ผู้ป่วยประกันสังคม
  • แต่ต้องเสียค่าบริการนอกเวลา 300 บาท และเบิกคืนไม่ได้ ส่วนค่ายายังใช้สิทธิประกันสังคมได้เหมือนเดิม